099-2

g099-2

C. name : S.name: Scarteaos histophorus
Photo : Mitsuaki Takata Location : Okinawa,JAPAN
depth : surface Date : Apr 2000
Length 8cm

099-1

G099

C. name : S.name: Scarteaos histophorus
Photo : Mitsuaki Takata Location : Okinawa,JAPAN
depth : surface Date : Apr 1999
Length 6cm